Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62999
idvazba: 75103
šablona: stranka
čas: 23.5.2024 11:55:20
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 62999
idvazba: 75103
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchpl.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/62403/62999'
iduzel: 62999
path: 8548/4164/945/1883/6204/62403/62999
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Alumni

ŠKOLITEL

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jan Mazel, Příprava derivátů bevirimatu s využitím Sonogashirova kaplingu [Preparation of bevirimat derivatives using Sonogashira cross-coupling reaction]; oponent prof. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc.; obhájeno 14.12.2023

Lukáš Mazur, Příprava amidů odvozených od artesunátu [Synthesis of amides derived from artesunate]; oponent Ing. Jan Tauchen, Ph.D.; obhájeno 7.6.2023

František Fiala (konzultanti Ing. Markéta Šimková, Ing. Martin Hill, DSc.), Syntéza deuterovaných analytických standardů vybraných steroidů  [Preparation of deuterated analytical standards of selected steroids]; oponentka PharmDr. Lucie Kolátorová, Ph.D.; obhájeno 6.7.2022

Anna Marešová (konzultant Ing. Tomáš Zimmermann, Ph.D.), Syntéza antagonistů P2X7 receptoru a jejich radioaktivní značení [Synthesis of P2X7 antagonists and their radiolabeling]; oponent doc. Ing. Alexander Popkov, Ph.D.; obhájeno  3.6.2021.

Pavel Trousil (konzultant Ing. Tomáš Zimmermann, Ph.D.), Syntéza a charakterizace 17α-homodimerů estradiolu [Synthesis and characterization of 17α-homodimers of estradiol]; oponentka RNDr. Jarmila Králová, Ph.D.; obhájeno 3.6.2021.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Viktorie Svadbová, Příprava a charakterizace derivátů kardiotonických steroidů [Preparation and characteriyation of cardiotonic steroid derivatives]; obhájeno 28.8.2023.

Vanda Lupjanová (konzultant Ing. Jan Hajdůch, Ph.D.), Příprava a využití nitrodipyrromethanů k přípravě fluoroforů s modifikovatelnou aminoskupinou [Preparation and use of nitrodipyrromethanes for the synthesis of fluorophores with a modifiable amino group]; obhájeno 22.6.2021.

Kateřina Váchalová, Fluorescenční sondy pro zobrazování lipoidních látek na živých buňkách [Fluorescent probes for lipoid compounds imaging on live cells]; obhájeno 29. 6. 2020.

František Fiala, Konjugáty BODIPY s taxolem pro zobrazování a fotodynamickou terapii v nádorových modelech [Conjugates of BODIPY with taxol for live-cell imaging and photodynamic therapy in tumor models]; obhájeno 29. 6. 2020.

Jan Mazel, Inhibitory maturace odvozené od bevirimatu [Maturation inhibitors derived from bevirimat]; obhájeno 24. 8. 2020.

Pavel Trousil, Syntéza a studium mitotických inhibitorů [Synthesis and study of mitotic inhibitors]; obhájeno 17. 6. 2019.

KONZULTANT

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Barbora Baubínová (školitel prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík), Imunofluorescenční metody stanovení anabolických steroidů [Fluoroimmunoassay of anabolic steroids]; obhájeno 10. 6. 2020.

Jiří Vyšohlíd (školitel prof. RNDr. Pavel B. Drašar, DSc.), Studium derivátů biologicky aktivních seskviterpenových laktonů guaianolidového typu izolovaných z L. trilobum [Study of biologically active sesquiterpene lactones of guaianolide type isolated from L. trilobum];  obhájeno 6. 6. 2019.

Jiří Bejček (školitelka Ing. Silvie Rimpelová, Ph.D.), Biologická aktivita nových fluorescenčně značených ligandů Na+/K+ ATPasy [Biological activity of novel fluorescently labelled ligands of Na+/K+ ATPase]; obhájeno 6. 6. 2018.

Nikita Dovzhenko (školitel doc. Mgr. Taťjana Šiškanová, CSc.), Modifikované elektrody pro elektrochemickou detekci psychoaktivních látek [Modified electrodes for electrochemical detection of psychoactive substances]; obhájeno 4. 6. 2018.

David Kodr (školitel prof. RNDr. Pavel B. Drašar, DSc.), Syntéza fluorescenčně značených derivátů odvozených od betulinové kyseliny [Synthesis of fluorescent labelled betulinic acid derivatives]; obhájeno 6. 6. 2018.

Radka Kucherková (školitel prof. RNDr. Pavel B. Drašar, DSc.), Syntéza a studium analogů barviv BODIPY [Synthesis and study of analogues of BODIPY dyes]; obhájeno 7. 6. 2018.

Tomáš Zimmermann (školitel prof. RNDr. Pavel B. Drašar, DSc.), Syntéza nových derivátů trilobolidu [Synthesis of new trilobolide derivatives]; obhájeno 3. 6. 2015.

Pavla Tomanová (školitel prof. RNDr. Pavel B. Drašar, DSc.), Syntéza a studium konjugátů porfyrinů a trilobolidu pro molekulární biologii [Synthesis and study of porphyrin-trilobolide conjugates for molecular biology]; obhájeno 4. 6. 2014.

 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jiří Vyšohlíd (školitel prof. RNDr. Pavel B. Drašar, DSc.), Studium derivátů seskviterpenů [Study of sesquiterpene derivatives]; obhájeno 27. 6. 2017.

Kryštof Škach (školitel prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.), Syntéza a studium analogu bombesinu s fotosenzitizéry [Synthesis and study of bombesin analogue with photosenzitizers]; obhájeno 23. 6. 2016.

Markéta Šimková (školitel prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.), Studium obsahových látek hladýše pruského [Study of components of Laserpitium prutenicum L.]; obhájeno 23. 6. 2016.

Radka Kucherková (školitel prof. RNDr. Pavel B. Drašar, DSc.), Syntéza fluorescenčních methoxyderivátů BODIPY barviv [Synthesis of fluorescent methoxy derivatives of BODIPY dyes]; obhájeno 27. 6. 2016.

David Kodr (školitel prof. RNDr. Pavel B. Drašar, DSc.), Syntéza konjugátů cyproteronu s fotosensitizery [Synthesis of cyproterone photosensitizers conjugates]; obhájeno 23. 6. 2016.

Tereza Šimková (školitel prof. RNDr. Pavel B. Drašar, DSc.), Příprava a studium fluorescenčně značených derivátů estradiolu [Preparation and study of estradiol derivatives with fluorescent label]; obhájeno 25. 6. 2015.

Lucie Poláková (Odstrčilová) (školitel prof. RNDr. Pavel B. Drašar, DSc.), Příprava komponent imunochemických souprav pro detekci biologicky aktivních steroidů [Preparation of components of immunochemical kits for the detection of bioactive steroids]; obhájeno 28. 8. 2015.

Tomáš Zimmermann (školitel prof. RNDr. Pavel B. Drašar, DSc.), Syntéza a studium derivátů a analogů trilobolidu [Synthesis and study of tribolide derivatives]; obhájeno 26. 6. 2013.

Ludmila Škorpilová (školitel prof. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc.), Deriváty cholesterolu pro vizualizaci apoptózy [Derivatives of cholesterol for visualization of apoptosis]; obhájeno 26. 6. 2013.

Aktualizováno: 17.12.2023 14:47, Autor: Michal Jurášek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi