Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → Studium → Magisterské studium
iduzel: 6822
idvazba: 74514
šablona: stranka_submenu
čas: 18.4.2024 13:02:51
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 6822
idvazba: 74514
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchpl.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/magisterske-studium'
iduzel: 6822
path: 8548/4164/945/1883/6202/6822
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

Zájemci o studium na našem ústavu se přihlásí na studijní program Přírodní látky a léčiva, specializace Chemie přírodních látek

Povinné předměty v 1. a 2. ročníku jsou pro všechny obory programu společné, potřebné znalosti pro další postup ve studiu si můžete modelovat volitelnými předměty.

Jako povinně volitelné (PVP) či volitelné předměty (VP) doporučujeme:

1. ročník, zimní semestr

Organická syntéza  (PVP A) - Transformace funkčních skupin patří mezi základní operace orgaqnické syntézy. Systematicky jsou probírány moderní metody redukce a oxidace organických látek, zavedení halogenů, dusíkatých a sirných skupin, aplikace alkylačních a acylačních reakcí, využití organokovových sloučenin a diazoniových solí, tvorba sloučenin s násobnými vazbami. Závěrečná kapitola o chránicích skupinách vysvětluje způsoby selektivní blokády funkčních skupin a jejich využití ve složitějších syntézách. Předpokladem pro absolvování je dobrá znalost organické chemie. vhodně doplňují znalosti organické chemie nejen přírodních látek. Nemusíte znát všechny reakce každé sloučeniny jako násobilku, ale ze znalosti mechanismu poznáte, jak bude látka reagovat.

Vědecká komunikace (PVP A) - Předmět je zaměřen na získání znalostí ve způsobech presentace vlastních výsledků a vystupování na veřejnosti na úrovni odpovídající absolventu magisterského studia. Součástí výuky jsou praktická procvičování přednášených témat.

 1. ročník, letní semestr

Strukturní analýza přírodních látek (PVP A) naučí principy fyzikálně-chemických metod pro identifikaci organických látek a to, jak se spektra interpretují.

Farmakochemie  (PVP A) - Předmět poskytuje studentům v návaznosti na předmět Základy farmakochemie a Výzkum a vývoj léčiv podrobnější poznatky o nejdůležitějších terapeutických skupinách léčiv z hlediska jejich objevení, vývoje a životního cyklu. Nejde o komplexní pohled na problematiku, ale spíše o případové studie dokreslující skutečný vývoj v oboru. Základní členění je shodné s členěním použitým v předmětu Základy farmakochemie; po úvodu do jednotlivých základních skupin (Léčba bolesti; Léčiva centrálního nervového systému; Léčiva vegetativního nervového systému; Antihistaminika a antialergika; Léčiva oběhového systému; Léčiva trávicího traktu; Látky používané v terapii infekčních onemocnění; Cytostatika) jsou formou případových studií podrobně probírány některé podskupiny důležité jak z hlediska terapeutického, tak komerčního. Důraz je kladen na skloubení znalostí z chemie, farmakochemie a farmakologie.

2. ročník, zimní semestr

Laboratoř izotopově značených sloučenin (PVP A) - Laboratoře seznamují se základními bezpečnostními opatřeními a praktickými návyky při práci v radiochemické laboratoři. Prakticky předvádí Geiger-Müllerovu trubici a v rámci jednotlivých úloh se studenti seznámí se stanovením poločasu rozpadu isotopů, scintilační metodou, metodou RIA nebo IRMA a aplikacemi v chromatografii HPLC, TLC. Zahrnuje též exkurzi na specializovaných pracovištích pro nukleární medicínu.

Uplatnění

  • Výzkumné a vývojové laboratoře
  • Kontrolní a analytické laboratoře
  • Vědecká a vysokoškolská pracoviště
  • Chemické a potravinářské firmy
  • Farmaceutické firmy
  • Biochemické laboratoře
  • Nemocnice
  • Státní správa, celní služba
  • Doktorské studium

Nehledejte nejsnadnější cestu studiem. Hledejte cestu, která Vám přinese potřebné znalosti.

Aktualizováno: 4.1.2022 12:00, Autor: Kamil Parkan


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi