Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → O ústavu → Práce obhájené na našem ústavu → Doktorské studium
iduzel: 7292
idvazba: 74510
šablona: stranka
čas: 18.5.2022 04:15:09
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

DISERTAČNÍ PRÁCE

 

Vypracoval

Téma

Studijní program: Chemie

 

Studijní obor: Organická chemie

 

 

 

1994

 

Raich Ivan, Ing.

Methyleythrosidy s aziridinovým, oxiranovým a thiiranovým kruhem

 

 

1998

 

Vänttinen Katerina, Ing.

Phytoestrogens: determination, biological

aktivity and transdermal absorption

 

 

1999

 

Kubisch Jiří, Ing.

Glykosilace silybinu

Hamerníková Michaela, Mgr.

Aminodeoxyhexonolaktamy

 

 

2000

 

Cvak Ladislav, Ing.

Nové peptidické námelové alkaloidy a jejich deriváty

 

 

2002

 

Králíková Šárka, Ing. Mgr.

Izopolární fosfonátové analogy nukleotidů a krátkých oligonukleotidů

 

 

2003

 

Berková Petra, Ing.

Studium složení membránových lipidů hmyzu ve vztahu k teplotní adaptaci

Heissigerová Helena, Ing.

Glycosyltransferases: Etude comparative, modelisation moleculaire et synthese de nouveaux inhibiteurs

 

 

2004

 

Moravec Jiří, Ing.

Syntéza polysubstituovaných purinů

Štěpánek Petr, Ing.

Syntéza (1→3)-C-disacharidů

Luxová Anna, Ing.

Identifikace metabolitů mastných kyselin u hmyzu a jejich role v biosyntéze feromonů

 

 

2005

 

Matyáš Libor, Ing.

Neurosteroid analogues

 

 

2006

 

Kočalka Petr, Ing.

Pyrrolidinové nukleosidy, fosfonátové nukleotidy a oligonukleotidy: syntéza a vlastnosti

Kuzma Marek, Ing.

Spektrální charakterizace a určování struktury složek směsí pomocí NMR

Gažák Radek, Ing.

Selective Modifications of Silybin

Moravcová Daniela, Ing.

Syntéza polysubstituovaných pyrazolo[4,3-d]pyrimidinů, vztah mezi strukturou a biologickým účinkem

Kleinová Tereza, Ing.

Fytoestrogeny vojtěšky: výskyt, distribuce a změny v průběhu silážování

 

 

2008

 

Cahlíková Lucie, Ing.

Isolace a identifikace látek ovlivňujících chování blanokřídlého hmyzu

Poláková Ivana, Ing.

Příprava izopolárních neizosterních fosfonátových analogů nukleotidů

Štursa Jan, Ing.

Resorcinareny

 

 

2009

 

Šimák Ondřej, Ing.

3-Acetamidolaktamy jako prekurzory analogů 1-deoxynojirimycinu

Werner Lukáš, Ing.

Deriváty hydroxylovaných glykopyranosylmethylpiperidinů

Kaminský Jakub, Ing.

Použití Ab-initio výpočtů pro studium spektrálních vlastností a reakčních mechanismů sacharidů

Koblovská Radka, Ing.

Isoflavony rostlin čeledi routovitých (Rutaceae)

 

 

2010

 

Urbanová Klára, Ing.

Isolace a identifikace samčích značkovacích feromonů čmeláků

Parkan Kamil, Ing.

Stereoselektivní syntéza disacharidových analogů

 

 

2011

 

Kovačková Soňa, Mgr.

Syntéza piperidinových analogů nukleosidů a nukeotidů

Štefko Martin, Ing.

Syntéza nových typů benzenových a pyridinových C-nukleosidů

Jiroš Pavel, Mgr.

Lipidické látky čmeláků

Valentová Zuzana, Ing.

Fytochemie isoflavonoidů

Jurček Ondřej, Ing.

Steroid conjugastes for applications in pharmacology and biology

 

 

2012

 

Cimlová Jana, Ing.

Derivatizační činidla na bázi chlormravenčanů a jejich využití při analýze diagnosticky významných přírodních látek

Riedl Jan, Ing.

Syntéza redoxně a fluorescenčně značených DNA pomocí enzymatické inkorporace modifikovaných nukleosid trifosfátů

Vaníčková Lucie, Ing.

Chemická ekologie ovocných mušek rodů Ceratitis a Anastrepha

Jambal Irekhjargal, MSc.

Inhibitory galaktosyltransferas

Drašar Lukáš, Ing.

Příprava polykationových lipidů hexosaminového a polyaminového typu s potenciální transfekční aktivitou

 

 

2013

 

Prokudina Elena, Ing.

Taxonomická distribuce isoflavonoidů ve dvouděložných rostlinách

 

 

2014

 

Tejkalová Zdena, Ing.

Žlučové kyseliny jako jednotky supramolekulárních struktur pro biologické a medicinské aplikace

   

2016

 

Vinš Petr, Ing.

Synthesis of polyaromatic dendrimers derived from natural compounds and study of their properties

 

 

2017

 

Oroszová Beáta, Mgr. Nové C-disacharidy pro konstrukci ligandů inhibujících interakci pathogenu s buňkou
Mikšátková Petra, PharmDr. Nové zdroje bioaktivních polyfenolů
Bertolotti Benedeta, Dr. Synthesis of C-glycoside ligands for DC-SIGN receptor

 

 

2018

 

Effenberg Roman, Ing. Syntéza oligosacharidových epitopů a jejich ligace na nanočásticové nosičové systémy
Mejdrová Ivana, Mgr. Synthesis of novel heterocyclic compounds as inhibitors of viral replication
Bildziukevich Uladzimir, Mgr. Steroid-based compounds with potential pharmacological importance
Kostov Ondřej, Ing. Synthesis of biologically important oligonucleotides modified in internucleotide linkage
Smrček Jakub, Mgr. Total syntheses of phytoprostanes and the application of (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl for the oxygenation of enolates
Jurášek Michal, Ing. Substráty a receptory s chirálními atributy
Olszewska Agata, MSc. Construction of functionalized nucleic acids bearing reactive groups for studying crosslinking and interactions with proteins

 

 

2019

 

 

 

Šuláková Anna, Ing.

Imunoreaktivní deriváty nových syntetických drog

Sergej Karel, Ing.

Využití nosičů na bázi hyaluronanu pro syntézu peptidů na pevné fázi

2021

 

 

 

Jurásek Bronislav, Ing.

Analoga a metabolity nových psychoaktivních látek

Nisler Jaroslav, Mgr. Ph.D.

Development of cytokinin oxidase/dehydrogenase inhibitors

Zimmermann Tomáš, Ing.

Synthesis of derivatives of isoprenoid bioactive compounds

Kyriukha Yevhenii, Mgr.

Development of Chemical Tools to Study and Control Protein Interactions

Nagy Radka, Ing.

ON THE EDGE OF SPECIATION? The chemo-ecological study of different populations of the fruit flies of Ceratitis and Anastrepha spp.

Özdemir Zulal, Ing.

Derivatives of triterpenoid acids

 

 

Studiní program:Chemie

 

Studijní obor: Biochemie

 

 

 

2012

 

 

Abdulmanea Khaled Saleh Omar, MSc.

Flavonoidy v čeledi miříkovité (Apiaceae)

 

 

2013

 

 

Sosvorová Lucie, PharmDr.

Aktivita a metabolismus isoflavonoidových fytoestrogenů

Aktualizováno: 5.1.2022 15:34, Autor: Kamil Parkan

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi