Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → O ústavu → Práce obhájené na našem ústavu → Magisterské studium
iduzel: 7291
idvazba: 8214
šablona: stranka
čas: 25.2.2018 12:16:04
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Vypracoval

Téma

 

 

1994

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Gerlíková Karla

Parciální acetylace methyl-β-d-xylopyranosidu

Hladůvková Romana

Enzymová deacetylace acetylesterů methylpentosidů

Kotvová Kateřina

Syntéza (R)-4-amino-3-hydroxybutanové kyseliny

Mašková Květuše

Stereochemie nukleofilního štěpení methyl-2,3-anhydro-α- a β-l-erythrofuranosidu

Břízová Magdalena

1,4-Anhydro-5-deoxypentitoly

Roubalová Michaela

6-Azido-6-deoxyalditoly

Slívová Karla

Šestičlenné laktamy aminoaldonových kyselin

 

 

1995

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Doucha Jiří

Nukleofilní štěpení methyl-2,3-anhydro-α a β-L-erythrofuranosidu methanolátovým a thiobenzoátovým iontem

Funková Gabriela

Enzymová hydrolýza methyl-2,3-di-O-acetyl-5-deoxyarabinofuranosidů

Králíková Šárka

Adice esterů kyseliny fosforité na karbonylovou skupinu nukleosid-S-aldehydů a keto-nukleosidů

Kubisch Jiří

Gykosidace silybinu

Marková Věra

Aminodeoxyaldonolaktamy

Špilová Lucie

Nukleofilní substituce za podmínek Mitsunobuovy reakce

 

 

1996

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Bláhová Romana

Způsob přípravy 6-amino-2,6-dideoxyhexonových kyselin

Oščendová Mária

Methylethery methyl-5-deoxy-d-pentofuranosidů

Vaňatková Eva

6-Azido-6-deoxyalditoly

 

 

1997

 

Odbor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Křístková Kamila

Potenciální inhibitory SAH hydrolasy

Berková Petra

Stanovení mastných kyselin membránových fosfolipidů hmyzu

Číhalová Zdeňka

Synthesa derivátů 3-aminosacharidů pomocí cykloadiční reakce substituovaného 1-oxabutadienu

Maříková Zuzana

Stereochemie a nukleofilní štěpení methyl-2,3-dideoxy-2,3-epiminoerythrofuranosidů

Ryšánková Daniela

Deriváty 1-deoxy-1-nitrohexitolů jako meziprodukty v syntéze 1-deoxy-1-nitro-D-psikosy

Střížová Pavlína

Synthesa nukleosidů odvozených od neobvyklých aminocukrů

Šotolová Eva

Srovnání in vitro a in vivo produkce námelových alkaloidů houbou Claviceps gigantgea

Šrahůlková Bohdana

Modelování stereoselektivity cykloadice derivátů 1-oxabutadienu

Urbanová Klára

Chemické signály čmeláků

 

 

1998

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Hájek Adam

Chemie a stereochemie pentofuranosy s anelovaným pyrazolidinovým kruhem

Huťková Jana

Nukleofilní štěpení methyl-2,3-anhydro-α a β-erythrofuranosidu thiokyanatanovým iontem

Pokorný Karel

Syntéza rozvětvených cukrů pomocí cykloadiční reakce substituovaného 1-oxabutadienu

Šnábl Lukáš

Regioselektivní etherifikace cukerných derivátů polyfluoralkylepoxidy

 

 

1999

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Kapustová Alena

Nové analogy adenosinu jako potenciální inhibitory SAH-hydrolasy

Lesáková Markéta

Tetrahydrokanabinoly

Ludiková Júlia

Konformační analýza methyltetrofuranosidů: Systematické mapování konformačního prostoru pomocí molekulové mechaniky

Luxová Anna

Aromatické C-glykosidy azaanologů 2-deoxyribosy

Moravec Jiří

Příprava tetrasubstituovaných derivátů purinu

Myšková Daniela

Příprava substituovaných derivátů pyrazolo[4,3-d]pyrimidinů

Pospíšilová Helena

Aminodeoxyhexonolaktamy

 

 

2000

 

Studijní program: Chemie a technologie potravin

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Bambasová Šárka

Etherifikace terminálních a anomerních hydroxylových skupin v cukerných derivátech [(perfluorhexyl)methyl]-oxiranem

Hálová Barbora

Modelování koordinačních center některých metaloproteinů

Heissigerová Helena

Molekulární dynamika methyltetrofuranosidů

Hradilová Adéla

Synthesa 2-aryl-4-hydroxy-5-hydroxymethylpyrrolidinů jako potenciálních virostatik

Kleinová Tereza

Stanovení kumestrolu pomocí kapilární elektroforesy

Labíková Tereza

Stereochemie methyl-2,3-dideoxy-2,3-epithioerythrofuranosidů

Matia Pavel

Studium přípravy (1→3)-C-disacharidů pomocí cykloadiční reakce substituovaného 1-oxa-1,3-butadienu

Matyáš Libor

Stereochemie derivátů methyl-2,3-dideoxy-2,3-epiminoerythrofuranosidů jakožto potenciálních inhibitorů glykosidas

Polická Petra

Příprava thiodisacharidů pomocí adiční reakce thiopentosy na glykal

Vymětalíková Barbora

Regioselektivní etherifikace cukerných derivátů účinkem [(perfluorhexyl)methyl]oxiranu

 

 

2001

 

Studijní program: Chemie a technologie potravin

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Buchalová Kateřina

Stabilita acetalových a ketalových chránících skupin v derivátech sacharidů v přítomnosti Lewisových kyselin

Čeganová Lucie

Látky ovlivňující chování čmeláků a příprava modelových sloučenin pro určení jejich absolutní konfigurace

Dobrovolný Petr

Optimalizace syntézy gemcitabinu

Fenclová Lucie

Studium stereochemie derivátů pentofuranosy s anelovaným pyrazolidinovým kruhem

Gažák Radek

Selektivní chránění hydroxyskupin flavonolignanu silybinu a jejich oxidace

Kadochová Štěpánka

Stanovení methyl- a propylparabenů v polotuhých lékových formách metodou TLC

Permanová Lenka

Enzymově katalyzovaná deacetylace methyl-2,3-di-O-acetyl-5-deoxypentofuranosidů

Šimák Ondřej

Synthesa a reaktivita 3,7-anhydro-2-deoxy-d-oktos

 

 

2002

 

Studijní program: Chemie a technologie potravin

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Drašar Lukáš

Nukleofilní fluorace derivátů sacharidů difluorsilikonáty

Kaminský Jakub

Konformační analýza methyltetrofuranosidů s využitím ab-initio výpočtů

Kočalka Petr

Příprava galaktosylfosfonátů jako perspektivních inhibitorů galaktosyltransferas

Kratina Pavel

Glykosylace 2-substituovaných cyklohexanolů

Nedvědová Alena

Příprava p-nitrofenyl-2-acetamido(azido)-2-deoxyhexopyranosidů

Richterová Hana

Syntéza acetátů methylthreofuranosidů a jejich konformační analýza pomocí NMR

Šafařík Pavel

Příprava selektivně substituovaných derivátů methylthreofuranosidů

Štefflová Klára

Syntéza nových typů rozvětvených sacharidů

Tomášek Václav

Amino- a aminothioderiváty tetrofuranos s potenciálními biologickými účinky

Štursa Jan

Kumestrol: synthesa, příprava haptenu a glykosylace

 

 

2003

 

Studijní program: Chemie a technologie potravin

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Douša Jan

Příprava p-nitrofenylglykosidů hexouronových kyselin

Fris Miroslav

Cyklické cukerné fosfonáty

Netušilová Hana

Příprava geminálních difluorderivátů sacharidů

Vích Ondřej

Syntéza karbaanalogů (1→3)-disacharidů

Werner Lukáš

Hydroxyderiváty (glykosylmethyl)piperidinu

 

 

2004

 

Studijní program: Chemie a technologie potravin

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Macková Zuzana

ELISA metody pro stanovení isoflavonoidů

Mališová Barbora

Inhibitory galaktosyltransferas

Mikulová Jana

Syntéza glykosylmethylpiperidonů

Pechová Lucie

Syntéza glukuronátů a glukosidů 2-substituovaných cyklohexanolů

Tomečková Ivana

Glykosidy biologicky aktivních karbamátů

Valenta Štěpán

Konformační analýza karbaanalogů disacharidů a jejich prekurzorů s použitím semiempirických metod

 

 

2005

 

Studijní program: Chemie a technologie potravin

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Janoušek Radek

Syntéza α-C-(1→3)-disacharidu z mannopyranosylpropenu

Juklová Jarmila

Inhibitory galaktosyltransferas s fosfonáto-fosfátovou vazbou

Krakovičová Hana

Studium syntézy haptenů pro difenolové fytoestrogeny

Parkan Kamil

Syntéza polyhydroxylovaných chirálních aldehydů jako reaktantů aldolové reakce

 

 

2006

 

Studijní program: Chemie a technologie potravin

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Horníček Jan

Parametrizace silových polí pro jednoduché monosacharidy

Hynková Barbora

Studium inhibičních účinků vybraných C-glykosidů na glykosidasy

Jurček Ondřej

Biologicky aktivní estery mastných kyselin

Nováková Zdena

Studium přípravy a vlastností amidických derivátů steroidů

Šimková Lenka

Reaktivita acetalové skupiny sacharidů v Michaelisově-Arbuzovově reakci

Štěrbová Lucie

Studium přípravy a vlastností konjugátů žlučových kyselin s aminy

Vosečková Alice

Modifikované C-glykosidy jako strukturní motiv inhibitorů gykosyltransferas

 

 

2007

 

Studijní program: Chemie a technologie potravin

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

Zaměření: Chemie přírodních látek

 

 

 

Černovská Zdeňka

Modifikované nukleotidy a inhibiční aktivita

Kudrnová Martina

Nukleotidy s fosfonofosfátovou vazbou

Lanková Petra

Aplikace imunoanalytických metod ve fytochemii

Prokudina Elena

Imunoafinitní sorbenty pro isoflavonoidy

Šrajer Jiří

Mechanismus acetylace sacharidů a jejich modelových látek acetylchloridem a acetanhydridem v pyridinu

Tomanová Jana

Steroidní konjugáty D-glukosaminu

Živná Lucie

Selektivní esterifikace silybinu

 

 

2008

 

Studijní program: Chemie a technologie potravin

 

Obor: Chemie a analýza potravin

 

 

 

Bukáčková Lucie

ELISA pro stanovení equolu

Kulová Kateřina

2-Deoxyfluorgalktosylfosfonát jako strukturní motiv inhibitorů transferas

Lövyová Zuzana

β-Mannopyranosylacetaldehyd jako výchozí látka pro syntézu (1→3)-C-disacharidů

Novotný Lukáš

Solvatační modely pro výpočet spektrálních vlastností malých molekul

Sillingová Simona

3-Deoxyfluorgalaktosylfosfonáty

Svobodová Hana

Supramolekulární systémy na bázi přírodních steroidů

Vaníčková Lucie

Polyfenoly rostlin čeledi Apiaceae

Vinš Petr

Můstky pro flexibilní připojení steroidní jednotky

   

2009

 

Studijní program: Chemie a analýza potravin

 

Obor: Chemie přírodních látek

 

 

 

Balátová Pavla, Bc.

Studium polyfenolů chmelu otáčivého (Humulus lupulus)

Effenberg Roman, Bc.

Příprava 4-deoxy-4-fluor-D-galaktosylfosfonátů

Jonsztová Beata, Bc.

Příprava lipopolyaminů redukcí peptidové vazby

Kielkowski Pavel, Bc.

Modelové reakce využitelné pro syntézu (1→3)-C-disacharidů

Policianová Olívia, Bc.

Imunochemické stanovení ekvolu

Prchalová Eva, Bc.

Příprava prekurzorů pro syntézu (1→3)-C-disacharidů obsahujících na neredukujícím konci L-fukosu nebo D-mannosu

Tomčáková Kateřina, Bc.

Predikce chiroptických a spektrálních vlastností monosacharidů

 

 

2010

 

Studijní program: Chemie a analýza potravin

 

Obor: Chemie přírodních látek

 

 

 

Hlavatá Petra, Bc.

Příprava 2-hexopyranosylethylaminu s konfigurací D-manno

Chytilová Eliška, Bc.

Metody analýzy kumestanů

Murová Daniela, Bc.

Příprava 3-deoxy-3-fluor-D-galaktopyranosylacetátu a optimalizace Michaelisovy-Arbuzovovy reakce

Přichystalová Tereza, Bc.

Syntéza steroidních derivátů sperminu

Pučelíková Lenka, Bc.

Příprava glykosylovaných flavonoidů

Řehová Markéta, Bc.

Stereoselektivní syntéza 3-C-[(α-D-gukopyranosyl)methyl]-D-glukalu

Smolková Michaela, Bc.

Syntéza steroidních stužek (oligocholátů) se zkráceným můstkem

Šemíková Jana, Bc.

Dipyrrolové deriváty steroidů typu pregnenolonu a jejich využití

Tunturovová Adéla, Bc.

Jodované flavonoidy

 

 

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

 

Obor: Biotechnologie léčiv

 

 

 

Marešová Lenka, Bc.

Metody pro stanovení aktivity inhibitorů galaktosyltransferas

Boulová Michaela, Bc.

Syntéza dipyrrolových derivátů steroidů a jejich využití v syntéze oligopyrrolových makrocyklů

 

 

2011

 

Studijní program: Chemie a analýza potravin

 

Obor: Chemie přírodních látek

 

 

 

Břízová Radka, Bc.

Analýza samčího sexuálního feromonu Anastrepha fraterculus (Diptera, Tephritidae)

Kostov Ondřej, Bc.

Stereoselektivní syntéza 3-C-[(β-D-glukopyranosyl)methyl]-D-glukosy

Novák Vít, Bc.

Hybridní QM a MM výpočty bioorganických molekul

Šusteková Jana, Bc.

Konjugáty přírodních steroidů s látkami obsahujícími dusík

Třeštíková Andrea, Bc.

Predikce farmakologicky zajímavých a spektrálních vlastností substituovaných (aminopropionylanilid)benzamidů

Vávrová Lenka, Bc.

Anomerní sulfoxidy a sulfony pro nukleofilní substituci

Zajacová Iva, Bc.

Dipyrrolové deriváty steroidů a syntéza A2B2 oligopyrrolových makrocyklů

 

 

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

 

Obor: Biotechnologie léčiv

 

 

 

Káčerová Sandra, Bc.

Struktura a vlastnosti substituovaných alkyl-6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)hexanoátů jakožto látek zesilujících transdermální penetraci

Kvasnička Michal, Bc.

Syntéza a studium funkcionalizovaných steroidních stužek

 

 

2012

 

Studijní program: Chemie a analýza potravin

 

Obor: Chemie přírodních látek

 

 

 

Janák Martin, Bc.

Syntéza vicinálních derivátů β-amino-α-hydroxykyselin

Jurášek Michal, Bc.

Steroidní deriváty pro supramolekulární chemii

Kubíčková Eva, Bc.

Aktivace thioglykosidů pro nukleofilní substituci

Novotná Michaela, Bc.

Studium kysele katalyzované isomerace silybinu pro syntézu 10,11-cis-silybinu

Ševčíková Ludmila, Bc.

Vývoj ELISA metod pro 19-nortestosteron

Trnka Ladislav, Bc.

Vliv agregace fenanthrolinylcholanamidu na jeho NMR spektra: výpočetní studie

Vida Norbert, Bc.

Konjugáty přírodních steroidů a triterpenoidů s aminy

 

 

2013

 

Studijní program: Chemie a analýza potravin

 

Obor: Chemie přírodních látek

 

 

 

Božková Veronika, Bc.

Imunochemické stanovení methandienonu

Salajková Šárka, Bc.

Vliv brassinosteroidů a ekdysteroidů na fotosyntetické enzymy

 

 

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

 

Obor: Biotechnologie léčiv

 

 

 

Kašáková Martina, Bc.

Příprava vybraných ligandů pro testování galaktosyltransferas pomocí SPR

 

 

2014

 

Studijní program: Chemie a analýza potravin

 

Obor: Chemie přírodních látek

 

 

 

Longin Ondřej, Bc.

Syntéza haptenů odvozených od pohlavních hormonů

Nováková Kateřina, Bc.

Selektivní acetylace monosacharidů: kombinovaná experimentální a výpočetní studie

Ranglová Karolína, Bc.

Sirné sloučeniny rodu Tulbaghia

Řepková Kristýna, Bc.

Syntéza nových analogů neaminu za využití Pd-katalyzované reakce

Štulcová Tereza, Bc.

Příprava a studium chelátorů na bázi derivátů žlučových kyselin

Tomanová Pavla, Bc.

Syntéza a studium konjugátů porfyrinů a trilobolidu pro molekulární biologii

Tovaryš Michal, Bc.

Cyklické fosfonáty jako potenciální inhibitory galaktosyltransferas

 

 

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

 

Obor: Biotechnologie léčiv

 

 

 

Hozová Gabriela, Bc.

Betulinová kyselina a její deriváty

 

 

Studijní program: Biochemie a biotechnologie

 

Obor: Obecná a aplikovaná biochemie

 

 

 

Marková Terezie, Bc.

Vývoj metody pro stanovení opiátů v biologickém materiálu plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí

 

2015

 

Studijní program: Chemie a analýza potravin

 

Obor: Chemie přírodních látek

 

 

 

Čechová Lucie, Bc.

Syntéza nových polysubstituovaných pyrimidinů a stadium jejich fyzikálně-chemických a biologických vlastností

Erhartová Lenka, Bc.

Příprava nových glykoklastrů s calix[4]arenovým a porfyrinovým jádrem za využití Pd-katalyzované reakce

Choutka Jan, Bc.

Příprava C-disacharidů pomocí Suzukiho-Miyaurovy reakce

Jandušík Tomáš, Bc.

Příprava vybraných monomerů pro syntézu modifikovaných 2',5'-tetraoligoadenylátů na pevné fázi

Koutová Lenka, Bc.

Příprava glykomimetik pro modifikaci povrchu nanodiamantů

Stonová Markéta, Bc.

Chemická a biologická charakterizace chitosan-glukanového komplexu

Ozdemir Zulal

Synthesis and investigation of amide derivatives of 5-androsten-3β-ol-17β-carboxylic acid

 Zimmermann Tomáš, Bc.

 Syntéza nových derivátů trilobolidu

 

 

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

 

Obor: Biotechnologie léčiv

 

 

 

Jírová Dominika, Bc.

Imunochemické stanovení stanazolu

 

 

Aktualizováno: 27.10.2015 09:47, Autor: Kamil Parkan

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi