Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → Studium → Doktorské studium → Doktorský obor
iduzel: 22366
idvazba: 27966
šablona: stranka
čas: 18.5.2022 04:25:58
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorský obor

Organická chemie

Doktorský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Cílem doktorského studijního oboru je připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti organické chemie a příbuzných chemických a biochemických oborů a matematického modelování. Studium oboru zajišťuje získání pokročilých teoretických znalostí z oblasti organické, instrumentální a fyzikální chemie aplikované na organické přírodní látky. Dále rozvíjí teoretickou výpočetní chemii pro studium interakcí biomolekul a stereochemie syntetických i přírodních bioaktivních látek. Nedílnou součástí studia je samostatná tvůrčí práce a odborné vedení studentů magisterského a bakalářského studijního programu.

Uplatnění

Absolventi jsou tak připraveni k samostatné vědecké práci a mají i zkušenosti z řízení malé výzkumné skupiny. Ve svém oboru se tak mohou stát členy výzkumných týmů, zastávat vedoucí funkce ve výrobní a kontrolní sféře nebo státních institucích, mohou být učiteli na středních i vysokých školách a universitách. Vzhledem k tomu, že je po celou dobu studia kladen důraz na multidisciplinární přístup, jsou absolventi připraveni také pro snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

Detaily

Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 12 studentů
Studijní program Chemie (čtyřletá) (kód P1417)
Kód oboru 1402V001
Bližší informace na ústavech Ústav chemie přírodních látek
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Syntéza polyaromatických dendrimerů odvozených od přírodních látek a studium jejich vlastností
Derivatizace spodního okraje thiacalixarenů
Syntéza nových typů C-nukleosidů odvozených od pětičlenných heterocyklů
Chemie monocarba-closo-dodekaborátového aniontu: zwitterionty, komplexy, kaplingy a fluorované deriváty
Funkční molekulární struktury pro studium násobné π-π a donor-akceptorové interakce
Reaktivita chinakrinu s prionovým proteinem: syntetická, kinetická a teoretická studie
Inhibitory galaktosyltransferas
Žlučové kyseliny jako jednotky supramolekulárních struktur pro biologické a medicinské aplikace
Stereoselektivní a chemoselektivní oxidace s využitím flaviniových solí
Taxonomická distribuce isoflavonoidů ve dvouděložných rostlinách
Aktualizováno: 24.11.2016 14:27, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi