Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → Kontakt → Zaměstnanci → Michal Jurášek → Publikace
iduzel: 53796
idvazba: 62229
šablona: stranka
čas: 23.5.2024 10:38:39
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 53796
idvazba: 62229
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchpl.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/kontakt/zamestnaci/michal-jurasek-c-v/53796'
iduzel: 53796
path: 8548/4164/945/1883/8548/4164/945/1883/6205/6206/7217/53353/53796
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Publikace

41. Jurášek, M., Rybka A., Opletal L., Drašar P.,  About a hop cones for a golden brew. Chem. Listy  116(11), 2022.
DOI: https://doi.org/10.54779/chl20220668
 

40. Jurášek M., Drašar P., Ginger, from the dining table straight to the pharmacy. Chem. Listy, 116(9), 2022.
DOI: https://doi.org/10.54779/chl20220519

39. Jurášek M., Drašar P., Turmeric, yellow miracle from the East. Chem. Listy, 116(5), 2022.
DOI: doi.org/10.54779/chl20220293

38.  Jurášek M., Drašar P., About the miracle of nature from rapeseed pollen. Chem. Listy,  116(4), 2022. 
DOI: doi.org/10.54779/chl20220223 

37.  Jurášek M., Stárka L., Drašar P., About the hormone of youth. Chem. Listy,  116(2), 2022. 
DOI: 
doi.org/10.54779/chl20220113

36.  Huml L., Tauchen J., Rimpelová S., Holubová B., Lapčík O., Jurášek, M., Advances in determination of anabolic-androgenic steroids: From standard practices to tailor-designed multidisciplinary approaches. Senzors, 22(1), 4, 2022.
DOI:
doi.org/10.3390/s22010004

35. Jurášek M., Opletal L., Harmatha J., Sláma K., Drašar P.,  About  the miraculous power of the "Maral roots". Chem. Listy, 115(11), 2021. odkaz

34. Jurášek M., Valečka J., Novotný I., Kejík Z., Fähnrich J., Marešová A., Tauchen J., Bartůněk P., Dolenský B., Jakubek M., Pavel B. Drašar, Králová J., Synthesis and biological evaluation of cationic TopFluor cholesterol analogues. Bioorg. Chem., 105410, 2021.
DOI: doi.org/10.1016/j.bioorg.2021.105410

33. Jurášek M., Opletal L., Drašar P. On juniper berries and juniper brandy. Chem. Listy, 115(9),  2021. odkaz


32. Kodr D., Stanková J., Rumlová M., Džubák P., Řehulka J., Zimmermann T., Křížová I., Gurská S., Hajdůch M.,  Drašar P., Jurášek M., Betulinic acid decorated with polar groups and blue emitting BODIPY Dye: Synthesis, Cytotoxicity, Cell-cycle Analysis and Anti-HIV Profilling . Biomedicines, 9(9), 1104, 2021. 
DOI: 10.3390/biomedicines9091104

31. Jurášek M.,  Opletal L., Kmoníčková E., Drašar P. Venenum buffonis - Panacea? Chem. Listy115(7), 2021. odkaz

30. Bejček J., Jurášek M., Spiwok V., Rimpelová S. Quo vadis cardiac glycoside research? Toxins, 13(5), 344, 2021.
DOI: doi.org/10.3390/toxins13050344

29. Holubová B., Kubešová P., Huml L., Vlach M., Lapčík O., Jurášek M., Fukal L., Tailor-made immunochromatographic test for the detection of multiple 17α-methylated anabolics in dietary supplements. Foods,  10(4), 741, 2021.
DOI: doi.org/10.3390/foods10040741

28. Pavlíčková V., Škubník J., Jurášek M., Rimpelová S., Advances on purpurin 18 research: On cancer therapy. Appl. Sci.,  11(5), 2254, 2021. 
DOI: doi.org/10.3390/app11052254

27. Tauchen J., Jurášek M., Huml L., Rimpelová S. Medical use of testosterone and related steroids revisited. Molecules, 26(4), 1032, 2021.
DOI:10.3390/molecules26041032 

26. Rimpelová S., Zimmermann T., Drašar P. B., Dolenský B., Bejček J., Kmoníčková E., Cihlářová P., Gurská S., Kuklíková L., Hajdůch M., Ruml T., Opletal L., Džubák P., Jurášek M., Steroid glycosides hyrcanoside and deglucohyrcanoside: On isolation, structural identification and anticancer activity. Foods, 10(1), 136, 2021.
DOI: doi.org/10.3390/foods10010136 

25. Zimmermann T., Drašar P., Rimpelová S., Christensen S. B., Khripach V. A., Jurášek M., Large scale conversion of trilobolide into the payload of Mipsagargin: 8-O-(12-aminododecanoyl)-8-O-debutanoylthapsigargin. Biomolecules, 10(12), 1640, 2020.
DOI: doi.org/10.3390/biom10121640 

24. Králová J., Jurášek M., Krčová L., Marešová A., Fähnrich J., Cihlářová P., Drašar P., Bartůněk P., Král V. Influence of fluorophore and linker length on the localization and trafficking of fluorescent sterol probes. Sci. Rep., 10, 22053, 2020.
DOI: doi.org/10.1038/s41598-020-78085-9 

23.  Škubník J., Jurášek M., Ruml T., Rimpelová S. Mitotic poisons in research and medicine. Molecules, 25(20), 4632, 2020. 
DOI: doi.org/10.3390/molecules25204632  

22. Tauchen J., Huml L., Rimpelová S., Jurášek M.  Flavonoids and related members of the aromatic polyketide group in human health and disease: Do they really work? Molecules, 25(17), 3846, 2020.
DOI: doi.org/10.3390/molecules25173846

21. Kodr D., Rumlová M., Zimmerman T., Džubák P., Drašar P., Jurášek M. Antitumour and anti-HIV derivatives of betulinic acid. Chem. Listy, 114, 2020. odkaz

20. Pavlíčková V., Rimpelová S., Jurášek M., Záruba K., Fähnrich J., Křížová I., Bejček J., Rottnerová Z., Spiwok V., Drašar P., Ruml T. PEGylated purpurin 18 with improved solubility: Potent compounds for photodynamic therapy of cancer. Molecules, 24, 4477, 2019
DOI: doi.org/10.3390/molecules24244477

19. Huml L., Havlová D., Longin O., Staňková E., Kuchař M., Prokudina E., Rottnerová Z., Holubová B., Drašar P., Lapčík O., Jurášek M. Stanazolol derived ELISA as a sensitive forensic tool for the detection of multiple17α-methylated anabolics. Steroids, 108550, 2020.
DOI: doi.org/10.1016/j.steroids.2019.108550

18. Pavlíčková V., Jurášek M., Rimpelová S., Záruba K., Sedlák D., Šimková M., Kodr D., Staňková E., Fähnrich J., Rottnerová Z., Bartůněk P., Lapčík O., Drašar P., Ruml T. Oxime-based 19-nortestosterone-pheophorbide a conjugate: bimodal controlled release concept for PDT. J. Mater. Chem. B, 7, 2019.
DOI: 10.1039/C9TB01301F

17. Rimpelová S., Jurášek M., Peterková L., Bejček J., Spiwok V., Majdl M., Jirásko M., Buděšínský M., Harmatha J., Kmoníčková E., Drašar P., Ruml T. Archangelolide: Sesquiterpene lactone with immunobiological potential from Laserpitium archangelica. Beilstein J. Org. Chem., 15, 2019.
DOI: 10.3762/bjoc.15.189 

16. Temirgaziyev B. S., Kučáková K., Baizhigit Y. A., Jurášek M., Džubák P., Hajdúch M., Dolenský B., Drašar P. B., Tuleuov B. I., Adekenov S. M. Bioavailability and stuctural study of 20-hydroxyecdysone complexes with cyclodextrins. Steroids, 147, 2019.
DOI: doi.org/10.1016/j.steroids.2018.11.007

15. Harmatha J., Buděšínský M., Jurášek M., Zimmermann T., Drašar P., Zídek Z., Kmoníčková E., Vejvodová L. Targeted structural modification of trilobolide for upgrading its immunobiological properties and reducing its cytotoxic action. Fitoterapia, 134, 2019.
DOI: doi.org/10.1016/j.fitote.2019.02.002

14. Králová J., Jurášek M., Krčová L., Dolenský B., Novotný I., Dušek M., Rottnerová Z., Kahle M., Bartůněk P., Drašar P., Král V. Heterocyclic sterol probes for live monitoring of sterol trafficking and lysosomal storage disorders. Sci. Rep., 8:14428, 2018.
DOI: 10.1038/s41598-018-32776-6

13. Jurášek M., Černohorská M., Řehulka J., Darmostuk M., Sulimenko T. ,Dráberová E., Dráber P., Ruml T., Spiwok V., Hajdůch M., Bartůněk P., Džubák P., Sedlák D., Drašar P. B. Estradiol dimer inhibits tubulin polymerization and microtubule dynamics. J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 183, 2018.
DOI: doi.org/10.1016/j.jsbmb.2018.05.008

12. Škorpilová L., Rimpelová S., Jurášek M., Lokajová J., Effenberg R., Kmoníčková E., Slepička P., Ruml T., Drašar P., Wimmer Z. BODIPY-Based fluorescent liposomes with sesquiterpene lactone trilobolide. Beilstein J. Org. Chem. 13, 2017. 
DOI: 10.3762/bjoc.13.128

11. Darmostuk M., Jurášek M., Langyel K., Zelenka J., Rumlová M., Drašar P. B., Ruml T. Conjugation of chlorins with spermine enhances phototoxicity to cancer cells in vitro. J. Photochem. Photobiol. B, 168, 2017. 
DOI: dx.doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2017.02.012

10. Jurášek M., Göselová S., Mikšátková P., Holubová B., Vyšatová E., Kuchař M., Lapčík O., Fukal L., Drašar P. B. Highly sensitive biotin-avidin ELISA method for determination of nandrolone and testosterone in dietary supplements. Drug Test. Anal., 9, 2017.
DOI: 10.1002/dta.2005

9. Jurášek M., Džubák P., Rimpelová S., Sedlák D., Konečný P., Frydrych I., Hajdúch M., Chromá M., Kolář M., Müller T., Kmoníčková E., Ruml T., Harmatha J., Drašar P. B. Trilobolide-steroid hybrids: Synthesis, cytotoxic and antimycobacterial activity. Steroids, 117, 2017. 
DOI: 10.1016/j.steroids.2016.08.019

8. Huml L., Jurášek M., Mikšátková P., Zimmermannn T., Tomanová P., Buděšínský M., Rottnerová Z., Šimková M., Harmatha J., Kmoníčková E., Lapčík O., Drašar P. B. Immunoassay for detection of trilobolide, Steroids, 117, 2017.
DOI: 10.1016/j.steroids.2016.08.019

7. Sperdutto C., Smolkova M., Jurášek M., Malachovska-Ugarte M., Venanzi M., Monti D., Mancini G., Wimmer Z., Drašar P. Steroidal ribbons from (3α,5β,20S)-3-hydroxy-20-methyl-pregnan-21-oic acid. Lett. Org. Chem., 13, 2016.
DOI: 10.2174/1570178614666161118162820

6. Malachowska-Ugarte M., Sperduto C., Ermolovich Y. V., Sauchuk A. L., Jurášek M., Litvinovskaya R. P., Zhabinskii V. N., Drašar P., Demidchik V. V., Khripach V. A. Brassinosteroid-BODIPY conjugates: design, synthesis, and properties. Steroids, 102, 2015.
DOI: 10.1016/j.steroids.2015.07.002

5. Jurášek M., Rimpelová S., Pavlíčková V., Lapčík O., Ruml T., Drašar P. B. Synthesis and biological evaluation of nandrolone–bodipy conjugates. Steroids, 97, 2015.
DOI: 10.1016/j.steroids.2014.10.002

4. Tomanová P., Rimpelová S., Jurášek M., Buděšínský M., Vejvodová L., Kmoníčková E., Ruml T., Drašar P. Trilobolide–porphyrin conjugates: On synthesis and biological effects evaluation. Steroids, 97, 2015.
DOI: 10.1016/j.steroids.2014.08.024

3. Jurášek M., Rimpelová S., Kmoníčková E., Drašar P. B., Ruml T. Tailor-made trilobolide conjugates to study its biological relevance. J. Med. Chem., 57, 2014.
DOI: 10.1021/jm500690j

2.  Tomanová P., Jurášek, M. Konjugáty porfyrinů. Chem. Listy, 108, 2014. odkaz

1. Jurášek M., Džubák P., Sedlák D., Dvořáková H., Bartůněk, P. Hajdůch M., Drašar P. Synthesis and preliminary screening of new types of steroid conjugates. Steroids, 78, 2013.
DOI: 10.1016/j.steroids.2012.11.016

 Patenty a užitné vzory

4.  Drašar P., Göselová S., Jurášek M., Lapčík O. Biotinylované deriváty testoteronu, boldenonu, trenbolonu a methandrolonu v pozicích a C-3 a O-17β pro imunoanalytické soupravy. PV 2014-264, CZ 306553.

3. Drašar P., Jurášek M., Lapčík O., Plicka J. Nové click-PEG biotinylované deriváty 19-nortestosteronu pro imunoanalytické soupravy. PV 2014-225, CZ 306097.

2. Drašar P., Flegel M., Flegelová Z., Hynie S., Jurášek M., Klenerová V., Škopek P. Analogy oxytocinu pro vizualizaci oxytocinových receptorů. PV 2014-29726, CZ 27516.

1. Drašar P., Flegel M., Flegelová Z., Hynie S., Jurášek M., Klenerová V., Škopek P. Analogy oxytocinu. PV 2014-447, CZ 305660.

Konferenční sdělení na Web of Science

5. Škubník J., Pavlíčková V., Jurášek M., Křížová I., Drašar P., Ruml T., Rimpelová S. Novel fluorescent and photosensitive colchicine derivatives for cancer theranostics and photodynamic therapy. FEBS Open Bio, S1, p. 88 (2021).

4. Pavlíčková V., Rimpelová S., Jurášek M., Křížová I., Drašar P., Ruml T. Novel photosenzitive conjugates as a tool for multimodal therapy. FEBS Open Bio, S1, p. 325 (2018).

3. Rimpelová S., Jurášek M., Harmatha J., Ruml T., Zídek Z., Drašar P. B., Kmoníčková E. Sesquiterpene lactone trilobolide and its fluorescent derivatives: Focus on intracellular localization, cytotoxicity and immunobiological properties. Anti-Cancer Drugs, E24 (2015).

2. Jurášek M., Rimpelová S., Kmoníčková E., Drašar P., Ruml T. Biological relevance of fluorescent trilobolide conjugates. FEBS J., 280, 342 (2013).

1. Jurášek M., Flegel M., Škopek P., Flegelová Z., Drašar P., Hynie S., Klenerová V., Peptide-steroids chimeras synthesis and visualization of their binding to the rat brain slices. Pept. Sci., 18, S123 (2012).

Přednášky na konferencích a symposiích

6. Jurášek M., Řehulka J., Polischuk P., Džubák P., Hajdůch M., Drašar P. Dimery estradiolu jako mitotické inhibitory. Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 20, 170, 2022. Konference imunoanalýza, Lubochna, Slovensko 13.7. - 17.7. 2022.

5. Kodr D., Stanková J., Rumlová M., Džubák P., Řehulka J., Zimmermann T., Křížová I., Gurská S., Hajdůch M.,  Drašar P., Jurášek M. Syntéza a biologické hodnocení derivátů betulinové kyseliny. Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 19, 57, 2021. Konference imunoanalýza, Lubochna, Slovensko 23.8. - 27.8. 2021.

4. Jurášek M., Rimpelová S., Pavlíčková V., Králová J., Šimková M., Kodr D., Marešová A., Kucherková R., Džubák P., Hajdůch M., Ruml T., Drašar P. Konjugáty přírodních látek s fluorofory a fotosenzitizéry. Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 18, 44, 2020. Konference imunoanalýza, Lubochna, Slovensko 7.9.-11.9. 2020.

3. Králová J., Jurášek M., Krčová L., Dolenský B., Novotný I., Dušek M., Rottnerová Z., Kahle M., Bartůněk P., Drašar P., Král V. Fluorescenční sondy pro sledování transportu cholesterolu a poruchy lysosomálního ukládání. Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 16, 312, 2018. Konference imunoanalýza, Lubochna, Slovensko 28.5.-1.6. 2018.

2. Jurášek M., Džubák P., Sedlák D., Drašar P. Biologický profil vybraných steroidních dimerů. Konference imunoanalýza, Lubochna, Slovensko 13.6. - 17.6. 2016.

1. Jurášek M., Rimpelová S., Kmoníčková E., Džubák P., Lapčík O., Ruml T., Drašar P. Click chemistry in steroid and terpene chemical biology tools. 22nd Conference on Isoprenoids 2014, Praha, Česká republika, 7.8 - 10.8. 2014.

Editoriální příspěvky

1. Jurášek M., Benešová E., Vyskočil V.  Pojďme tvořit grafické abstrakty. Chem. Listy, 116(2), 2022.
DOI: doi.org/10.54779/chl20220097

Aktualizováno: 16.11.2022 11:01, Autor: Michal Jurášek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi