Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → Studium → Magisterské studium → Vypsaná témata magisterských prací
iduzel: 25315
idvazba: 40267
šablona: stranka
čas: 23.11.2017 10:30:49
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata diplomových prací pro rok 2016/2017

Biotechnologie léčiv

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Interakce acetylovaných sacharidů s lipasami: kombinovaná experimentální a výpočetní studie

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)

Predikce 3D struktury, farmakologických parametrů a spektrálních vlastností léčiv

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)

Příprava C-disachacharidů pro interakci s bakteriálními letkiny

Parkan Kamil, Ing. Ph.D. ( par...@vscht.cz)

Strukturní modifikace oleanové a ursolové kyseliny

Wimmer Zdeněk, prof. Ing. DrSc. ( Zde...@vscht.cz)

Strukturní modifikace platanové kyseliny

Wimmer Zdeněk, prof. Ing. DrSc. ( Zde...@vscht.cz)

Tetravalenční glykoklastry jako analogy přirozených ligandů bakteriálních lektinů

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)

Forenzní biologická analýza

Studijní program: Forenzní analýza

Imunochemická detekce syntetického kanabinoidu NNEI

Lapčík Oldřich, prof. Dr. RNDr. ( lap...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na přípravu klíčových komponent metody pro imunochemickou detekci syntetického kanabinoidu NNEI
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma syntetický kanabinoid NNEI se zaměřením na metody jeho stanovení v různých matricích
2. Připravte konjugát syntetického kanabinoidu NNEI s králičím sérovým albuminem. Připravený konjugát charakterizujte UV spektrometrií a imunochemicky v systému nepřímé kompetitivní ELISA s využitím dodaných protilátek.
3. Získané výsledky přehledně zpracujte, vyhodnoťte a diskutujte v porovnání s dostupnými publikovanými daty.

Predikce NMR a IČ spekter vybraných kathinonů

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)

Validace imunochemických metod pro detekci anabolických steroidů

Lapčík Oldřich, prof. Dr. RNDr. ( lap...@vscht.cz)

3D Struktura, spektrální vlastnosti a interakce nových syntetických drog s receptory

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)

Chemie přírodních látek

Studijní program: Chemie a analýza potravin

Modifikace polarity glykoklastrů

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vyhledejte v literatuře údaje o biologické aktivitě a rozpustnosti ve vodě glykomimetik založených na základním skeletu kalix[4]arenu. Soustřeďte se i na vliv konformace kalix[4]arenu na jeho rozpustnost jeho derivátů.
2. Připravte v dostatečném množství základní dendron obsahující tři galaktopyranosové jednotky vázané C-glykosidovou vazbou a obsahující azidoskupiny ve fokální poloze.
3. Pomocí Huisgenovy cykloadice tohoto dendronu s tetrapropoxykalix[4]arenem ve střídavé konformaci připravte stabilní dendrimer obsahující 12 galaktopyranosových jednotek v množství postačujícím pro biologické testy.
4. Podmínky reakce optimalizujte a připravené látky charakterizujte vhodnými fyzikálně-chemickými metodami, především pomocí NMR, MS a specifické rotace.
5. Svoje výsledky diskutujte v porovnání s údaji z původní recenzované literatury.

Oligosacharidy s triazolovou spojkou

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)

Příprava a testování pH responsivních nosičů na bázi kyseliny hyaluronové

Drašar Pavel, prof. RNDr. DSc. ( dra...@vscht.cz)
Diplomová práce zahrnuje testování nového typu derivátu kyseliny hyaluronové jako potenciálního nosiče biologicky aktivních látek. Navržené řešení umožňuje buď vázat aktivní látku kovalentní pH responsivní vazbou (pokud aktivní látka obsahuje amino skupinu), nebo uzavřít aktivní látku do sítě kyseliny hyaluronové. Obě varianty umožnují transport a uvolnění aktivních látek v jejich nativní podobě přičemž jejich nosič je biokompatibilní a biodegradovatelný.
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na dané tema.
2. Syntetizujte derivát(y) kyseliny hyaluronové obsahující α,β-nenasycené aldehydické skupiny.
2. Proveďte testovaní hydrolytické stability spojení různých typů amino sloučenin na deriváty hyaluronanu připravené v bodu 1 v závislosti na pH.
3. Připravte konjugáty vybraných biologicky aktivních amino-sloučenin a provést testování jejich stability v závislosti od pH.
4. Připravte vícefunkční aminové linkery na bázi alkylhydrazidů a/nebo alkyloxyaminů.
5. Pokuste se o zesíťování derivátů hyaluronanu připravených v bodu 1. pomocí vícefunkčních linkerů připravených v bodu 4 a proveďte testování hydrolytické stability připravených hydrogélů v závislosti od stupně zesítění.
6. Vyhodnoťte dosažené výsledky a připravte data k publikování.

Příprava C-glykosidů založených na L-fukose pro interakci s bakteriálními lektiny

Parkan Kamil, Ing. Ph.D. ( par...@vscht.cz)

Příprava multifunkčních glykoklastrů pro interakci s bakteriálními lektiny

Parkan Kamil, Ing. Ph.D. ( par...@vscht.cz)

Selektivní enzymové deacetylace monosacharidů: kombinovaná experimentální a výpočetní studie

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)

Syntéza a studium biologicky aktivních oligopeptidů

Drašar Pavel, prof. RNDr. DSc. ( dra...@vscht.cz)

Syntéza a studium derivátů seskviterpenových laktonů

Drašar Pavel, prof. RNDr. DSc. ( dra...@vscht.cz)
Aktualizováno: 21.2.2017 17:02, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi