Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → Studium → Doktorské studium → Vypsaná témata disertačních prací
iduzel: 25311
idvazba: 40269
šablona: stranka_submenu
čas: 23.11.2017 10:31:54
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2017/2018

Organická chemie

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Interakce modelových syntetických drog s receptory: výpočetní studie

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)
Receptory interagující s drogami a dalšími psychoaktivními látkami, jejich klasifikace a způsob vazby substrátu hrají důležitou roli při objasňování jejich účinku. Techniky molekulového modelování pomáhají objasnit strukturní a stereochemické aspekty těchto interakcí, což může mít i terapeutický význam.

Multivalentní glykomimetika pro rozpoznávání patogenů

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)
Prvním krokem mnoha životně důležitých procesů je selektivní interakce mezi membránovými proteiny zvanými lektiny na povrchu jedné buňky a periferních oligosacharidů glykokalixu buňky druhé. Takové interakce se uplatňují při buněčném rozpoznávání, kontrole adheze buněk a v mnoha krocích imunitní odpovědi organismu. Cílem disertační práce je příprava multivalentních sloučenin, ve kterých budou sacharidy vázány stabilní C-glykosidovou vazbou. Interakce těchto látek s lektinovými receptory vybraných patogenů budou sledovány pomocí NMR, mikrokalorimetrie a měřením resonance povrchového plasmonu. Rovněž bude studováno konformační chování těchto ligandů.

Nové postupy syntézy glykomimetik pro inhibici galektinů

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)
Parkan Kamil, Ing. Ph.D. ( par...@vscht.cz)
Sacharidy tvoří širokou paletu biologicky aktivních látek. Je stále jasnější, že oligosacharidy jsou příkladem chemicky složitých biologických markerů, které mohou působit v důležitých rozpoznávacích procesech, jako jsou mikrobiální infekce, imunitní odpověď, rakovina a při zánětu nebo buněčné adhezi. Jejich pozoruhodná strukturální rozmanitost znamená, že mohou často zprostředkovávat velmi specifické, a tudíž složité procesy. Vzhledem k labilitě glykosidické vazby je však jejich využití jakožto látek s potenciálními terapeutickými účinky značně limitováno. Tento projekt je zaměřen na syntézu glykomimetik, které budou stabilní jak k chemické tak enzymové hydrolýze a budou mít potenciální biologickou aktivitu. Z jednoduchých výchozích látek budou cílové látky připraveny originálními syntetickými postupy založenými na „lithiačně-borylačních“ a „cross-couplingových“ reakcích. Takto připravená glykomimetika budou testovány pro jejich afinitu k lektinovým receptorům (galektinům). Součástí bude i studium jejich konformační chování pomocí NMR.

Selektivní enzymové acylace a deacylace sacharidů: kombinovaná výpočetní a experimentální studie

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)
V chemii sacharidů patří acylace a deacylace mezi nejfrekventovanější reakce. V řadě případů je lze realizovat s využitím enzymů, které často zjednodušují provedení a přinášejí též zajímavou, ale obtížně předpověditelnou selektivitu. Molekulové modelování pomáhá objasnit tuto selektivitu detailním studiem interakcí aktivního centra enzymu s cukerným substrátem.

Supramolekulární gely tvořené triterpenoidními kyselinami a jejich deriváty

Wimmer Zdeněk, prof. Ing. DrSc. ( Zde...@vscht.cz)
Budou studovány supramolekulární systémy založené na jednotkách triterpenoidních kyselin v konjugátech s dalšími přírodními látkami pro potenciální využití pro tvorbu supramolekulárních gelů. Práce bude zaměřena na organickou syntézu a využití biotechnologických metod (reakcí pomocí enzymů a mikroorganismů) při vývoji konjugátů. Předmětem studia budou rovněž fyzikálně-chemické vlastnosti připravených molekul s ohledem na předpokládanou schopnost připravených konjugátů vytvářet samoskladné supramolekulární systémy za definovaných podmínek a tuto samoskladbu měnit při změně vnějších podmínek.
Aktualizováno: 21.2.2017 17:03, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi