Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → Studium → Bakalářské studium → Studijní obory
iduzel: 6898
idvazba: 7765
šablona: stranka
čas: 25.2.2018 12:18:47
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studijní obory

Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Obor unikátním způsobem v rámci školství ČR propojuje moderní chemické disciplíny s biologickými. Jeho studium vychází z přednášek, seminářů a laboratorních cvičení ze základních chemických disciplín (s důrazem na biochemii), z biologie a mikrobiologie. Specializace posluchačů je následně profilována předměty jako biotechnologie, klinická biochemie, molekulová genetika, bioanalytické metody, fyziologie průmyslových mikroorganismů, základy bioinformatiky. Nabídka volitelných předmětů pak umožňuje studentům zaměřit ve finále jejich vzdělání do individuálně preferované oblasti.

→ více
Biotechnologie léčiv

Biotechnologie léčiv

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Studijní obor Biotechnologie léčiv je zcela unikátní v českém vysokém školství. Komplexně propojuje reálné biotechnologické procesy, pomocí nichž jsou léčiva vyráběna, s využitím v medicíně. Studenti zvládnou technologie výroby antibiotik, alkaloidů, vitaminů, lidských proteinů ap. Vzhledem k rozsáhlým znalostem, které získají studiem vědních disciplín, jakými jsou chemie, biochemie, molekulární biologie, genetika, mikrobiologie, farmakochemie a bioinženýrství budou přesně rozumět biosyntéze těchto látek, podstatě jejich výroby a jejich biologické aktivitě v lidském organismu.

→ více
Forenzní analýza

Forenzní analýza

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Tento studenty preferovaný studijní obor, jediný svého druhu v České i Slovenské republice, poskytuje kvalitní chemický základ, založený na přednáškách a seminářích z oborů chemie, biologie, genetiky, fyziologie člověka a toxikologie. Posluchači se seznámí se základy kriminalistiky včetně legislativních a etických otázek. Profil absolventa tohoto studijního oboru je rozšířen dalšími předměty, jako jsou soudní lékařství, bioterorismus nebo analýza drog.

→ více
Chemie a analýza potravin

Chemie a analýza potravin

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Znalosti, které získáte, pokud se rozhodnete pro studijní obor Chemie a analýza potravin, mají široké spektrum využití, promítají se prakticky do všech oborů, jejichž výuku Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT zajišťuje. V rámci studia se seznámíte se nejen se složením potravin a přírodních surovin, ale získáte i zajímavé poznatky o doplňcích stravy, fytofarmakách apod. Z pohledu odborné kompetence je důležité pochopení dynamiky změn, ke kterým dochází při kulinárním a technologickém zpracování výchozích surovin či při skladování finálních produktů účinkem fyzikálně chemických či biochemických faktorů. Právě tyto procesy, tedy vzájemné interakce přirozených složek obsažených ve vstupním materiálu, zásadně ovlivňují nejen nutriční hodnotu potravin, ale i jejich chuť, vůni, barvu či texturu. Dalším důležitým pilířem oboru je znalost moderních analytických metod, které se využívají k hodnocení zastoupení nutričně významných složek potravin, odhalování falšování či posuzování chemické bezpečnosti. Pro sledování rizikových složek, ať již přírodních toxinů, chemických reziduí či environmentálních kontaminantů, stejně jako pro forenzní šetření, se využívají špičkové instrumentální techniky, nálezy se vyhodnocují ve vztahu k aktuálním právním předpisům, jako jsou např. hodnoty maximálních limitů škodlivin. Velká pozornost je též věnována i biologicky aktivním látkám s pozitivními efekty na lidské zdraví, vedle jejich izolace z přírodních zdrojů a strukturní charakterizace, se mohou studenti seznámit i s postupy jejich cílená modifikace za účelem využití v medicíně, biologickém výzkumu, nebo v potravinářství.

→ více
Aktualizováno: 7.11.2014 14:44, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi