Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → Kontakt → Zaměstnanci → Jitka Moravcová - C.V. → Jitka Moravcová - Publikace
iduzel: 6855
idvazba: 7722
šablona: stranka
čas: 17.6.2019 08:54:16
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Jitka Moravcová - Publikace

 1. Čopíková J., Wimmer Z., Lapčík O., Cahlíková L., Opletal L., Moravcová J., Drašar P.: Přírodní látky svíravé a trpké chuti, Chem. Listy 108, 1053-1057 (2014).
 2. Čopíková J., Moravcová J., Wimmer Z., Opletal L., Lapčík O., Drašar P.: Náhradní sladidla, Chem. Listy 107, 867-874 (2013).
 3. Jambal I., Kefurt K., Hlaváčková M., Moravcová J: Synthesis of 2-fluoro and 4-fluoro galactopyranosyl phosphonate analogues of UDP-Gal, Res. 360, 31-39 (2012).
 4. Wimmer Z., Opletal L., Čopíková J., Moravcová J., Abdulmanea K.S.O., Lapčík O., Drašar P.: Kovová chuť přírodních látek a jejich derivátů, Listy 106, 926-930 (2012).
 5. I., Kefurt K., Moravcová J.: Inhibitory galaktosyltransferas. Chem. Listy 106, 283-288 (2012).
 6. Kaminský J., Dvořáková H., Štursa J., Moravcová J.: Problems with a conformation assignment of aryl-substituted resorc[4]arenes, Czech. Chem. Commun., 76, 1199-1222 (2011).
 7. Opletal L., Wimmer Z., Čopíková J., Lapčík O., Moravcová J., Cahlíková L., Drašar P.: Slaná chuť přírodních látek a jejich derivátů, Listy 105, 761-765 (2011).
 8. Čopíková J., Moravcová J., Lapčík O., Opletal L., Drašar P.: Přírodní látky chuti chladivé a jejich deriváty, Listy 105, 933-942 (2011).
 9. Lapčík O., Opletal L., Moravcová J., Čopíková J., Drašar P.: Přírodní látky a jejich deriváty chuti pálivé, Listy 105, 452-457 (2011).
 10. Kaplánek R., Polák R., Paleta O., Kefurt K., Moravcová J., Křenová I., Kodíček M.: Perfluoroalkylated derivatives of 6-deoxy-6-ethylamino-D-galactose, 1-deoxy-1-methylamino-D-glucitol, and 1-amino-1-deoxy-D-glucitol: syntheses, hemocompatibility, and effect on perfluorocarbon emulsion, Res. 345 (8), 1008-1014 (2010).
 11. Jurček O., Wimmer Z., Bennetová B., Moravcová J., Drašar P., Šaman D.: Novel Juvenogens (Insect Hormonogenic Agents): Preparation and Biological Tests on Neobellieria bullata, Agric. Food Chem. 57 (22), 10852-10858 (2009).
 12. Šimák O., Staněk J., Moravcová J.: A stereocontrolled synthesis of 3-acetamido-1,3,5-trideoxy-and 1,3,5,6-tetradeoxy-1,5-imino-d-glucitol, Res., 344, 966-971 (2009).
 13. Bubník Z., Čurda L., Kadlec P., Moravcová J., Melzoch K., Šárka E., Šmidrkal J., Půlkrábek J., Chochola J.: Zaměření výzkumu pro využití sacharosy k nepotravinářským účelům v ČR. Listy cukrovarnické a řepařské 125, 28-33- (2009).
 14. Hampl F., Moravcová J., Čopíková J., Opletal L., Lapčík O., Drašar P.: Krása a rozmanitost struktur přírodních antibiotik, Listy 103, 15 – 27 (2009).
 15. Moravcová J.: Vliv fytoestrogenů na symptomy menopausy a rakovinu prsu, Interní Med. 11(10), 517-519 (2008).
 16. Štěpánek P., Dukh M., Šaman D., Moravcová J., Kniežo L., Monti D., Venanzi M., Mancini G., Drašar P.:  Synthesis and solvent driven self-aggregation studies of meso-"C-glycoside"-porphyrin derivatives, & Biomol. Chem., 5(6), 960-970 (2007).
 17. Klein P., Moravcová J., Kleinová T., Volek Z., Skřivanová V.: Assessment of intestinal permeability in preruminant calves by lactulose/mannitol test, Anim. Feed Sci., 16, 43-52 (2007).
 18. Moravcová J., Opletal L., Lapčík O., Čopíková J., Uher M., Drašar P.: Látky ovlivňující vnímání organoleptických vlastností, Listy 101, 1002 – 1010 (2007).
 19. Lapčík O., Čopíková J., Uher M., Moravcová J., Drašar P.: Necukerné přírodní látky chuti sladké, Listy 101, 44−54 (2007).
 20. Opletal L., Čopíková J., Uher M., Lapčík O., Moravcová J., Drašar P.: Přírodní látky hořké chuti, Listy 101, 895−906 (2007).
 21. Heissigerová H., Kočalka P., Hlaváčková M., Imberty A., Breton C., Chazalet V., Moravcová J.: Synthesis of d-galactopyranosylphosphonic and (d-galactopyranosylmethyl)phosphonic acids as intermediates of inhibitors of galactosyltransferases, Czech. Chem. Commun., 71, 1659-1672 (2006).
 22. Šaman D., Kratina P., Moravcová J., Wimmerová M., Wimmer Z.: Synthesis and structure assignment of 2-(4-methoxybenzyl)cyclohexyl-b-d-glucopyranoside enantiomers, Czech. Chem. Commun., 71, 1470-1483 (2006).
 23. Dvořáková H., Štursa J., Čajan M., Moravcová J.: Synthesis and Conformational Properties of Partially Alkylated Methylene-Bridged Resorc[4]arenes – Study of the “Flip-Flop” Inversion, J. Org. Chem., 2006, 4519 – 4527.
 24. Lojková L., Klejdus B., Moravcová J., Kubáň V.: Supercritical fluid extraction (SFE) of 4(5)-methylimidazole (4-MeI) and 2-acetyl-4(5)-(1,2,3,4)-tetrahydroxybutyl-imidazole (THI) from ground-coffee with high-performance liquid chromatographic-electrospray mass spectrometric quantification (HPLC/ESI-MS), Food Additives Contam. 23 (10), 963-973 (2006).
 25. Klejdus B., Moravcová J., Lojková L., Vacek J., Kubáň V.: Solid-phase extraction of 4(5)-methylimidazole (4Mel) and 2-acetyl-4(5)-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole(THI) from foods and beverages with subsequent liquid chromatographic-electrospray mass spectrometric quantification, Sep. Sci. 29 (3), 378-384 (2006).
 26. Čopíková J., Lapčík O., Uher M., Moravcová J., Drašar P.: Cukerná nesacharosová sladidla a příbuzné látky, Listy 100, 778 – 783 (2006).
 27. Popelová A., Kefurt K., Hlaváčková M., Moravcová J.: A concise synthesis of 4-nitrophenyl 2-azido-2-deoxy and 2-acetamido-2-deoxy-d-mannopyranosides, Res., 340, 161-166 (2005).
 28. Klejdus B., Lojková L., Lapčík O., Koblovská R., Moravcová J., Kubáň V.: Supercritical fluid extraction of isoflavones from biological samples with ultra-fast high-performance liquid chromatography/mass spectrometry, Sep. Sci., 28, 1334-1346 (2005).
 29. Gros L., Zeller W., Moravcová J.: Evropský prostor pro vzdělávání v chemii, Listy 99(1), 63 (2005).
 30. Čopíková J., Uher M., Lapčík O., Moravcová J., Drašar P.: Přírodní barevné látky, Listy 99 (11), 802-16 (2005).
 31. Lapčík O., Klejdus B., Davidová M., Kokoška L., Kubáň V., Moravcová J.: Isoflavonoids in the Rutaceae family: 1. Fortunella obovata, Murraya paniculata and four Citrus Phytochem. Anal., 15, 293-299 (2004).
 32. Moravcová J., Kleinová T., Loučka R., Tyrolová I., Kvasnička F., Dušek M., Čeřovský M., Matucha P.: The Coumestrol Content in Alfalfa Following Ensilage, Feed Sci. Technol. 115, 159-167 (2004).
 33. Dušek M., Kvasnička F., Moravcová J.: Stanovení organických kyselin v silážích kapilární isotachoforesou a kapilární elektroforesou, Listy 98, 418-422 (2004).
 34. Stursa J., Dvorakova H., Smidrkal J., Petrickova H., Moravcova J.: A novel synthesis of parent resorc[4]arene and its partial alkyl ethers, Tetrahedron Lett., 45, 2043-2046 (2004).
 35. Církva V., Polák R., Paleta O., Kefurt K., Moravcová J., Kodíček M., Forman S.: Novel perfluoroalkytated derivatives of d-galactopyranose and xylitol for biomedical uses. Hemocompatibility and effect on perfluorocarbon emulsions. Res. 339, 2177-2185 (2004).
 36. Oščendová M., Moravcová J.: Kinetics of methylation of methyl 5-deoxy-a/b-d-xylofuranosides. Czech. Chem. Commun., 69, 1877-1888 (2004).
 37. Drašar P., Moravcová J.: Recent advances in analysis of Chinese medical plants and traditional medicines, Chromatogr. B, 812, 3-21(2004).
 38. Klejdus B., Moravcová J., Kubáň V.: Reversed-phase high-performance liquid chromatographic/mass spectrometric method for separation of 4-methylimidazole and 2-acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)imidazole at pg levels, Chim. Acta, 477, 49 – 58 (2003).
 39. Moravcová J., Kleinová T., Loučka R., Tyrolová I., Kvasnička F., Dušek M., Čeřovský M.: Effect of Additives on Coumestrol Content in Laboratory Alfalfa Silages, J. Anim. Sci., 48, 425-431 (2003).
 40. Heissigerová H., Breton C., Moravcová J., Imberty A.: Molecular modeling of glycosyltransferases involved in the biosynthesis of blood group A, blood group B, Forssman, and iGb3 antigens and their interaction with substrates, Glycobiology 13(5), 377 – 386 (2003).
 41. Lapčík O., Štursa J., Kleinová T., Vítková M., Dvořáková H., Moravcová J., Klejdus B.: Synthesis of hapten and conjugates of coumestrol and development of immunoassay, Steroids 68, 1147-1155 (2003).
 42. Moravcová J., Heissigerová H., Kočalka P., Imberty A., Sýkora D., Fris M.: A novel seven-membered carbohydrate phostone, Tetrahedron Lett. 44, 8797 – 8800 (2003).
 43. Moravcová J., Kleinová T., Loučka R.: The Determination of Coumestrol in Alfalfa (Medicago sativa), Plant Prod., 48, 224-229 (2002).
 44. Moravcová J., Kleinová T.: Fytoestrogeny ve výživě – přinášejí užitek nebo riziko? Listy 96 (5), 282-289 (2002).
 45. Breton C., Heissigerová H., Jeanneau C., Moravcová J., Imberty A.: Comparative aspects of glycosyltransferases, Soc. Symp., 69, 23-32 (2002).
 46. Kefurt K., Moravcová J., Bambasová Š., Buchalová K., Vymětalíková B., Kefurtová Z., Staněk J., Paleta O.: Alkylation of Partially Protected Xylofuranoses and Tetritols with (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptyl)oxirane and the Stability of Protecting Acetal Groups Towards Lewis Acid-Type Catalyst, Czech. Chem. Commun., 66, 1665-1681 (2001).
 47. Vänttinen K., Moravcová J.: Transdermal absorption of phytoestrogens, Pharmazie 56, 711-717 (2001).
 48. Moravcová J.: Sacharosa jako chemická surovina, Listy 95 (4), 202-211 (2001). – článek získal cenu K. Preise za nejlepší článek uveřejněný v Chemických listech v roce 2001.
 49. Moravcová J., Kefurt K., Hladůvková R., Staněk J.: Pig-liver Esterase Catalyzed Hydrolysis of Methyl Tri-O-acetyl-b-D-arabinopyranoside, Methyl Tri-O-acetyl-b-D-ribopyranoside and Methyl Tri-O-acetyl-b-D-ribofuranoside, Czech. Chem. Commun., 65 (10), 1619 – 1629 (2000).
 50. Moravcová J., Špilová L., Čapková J., Chery F., Rollin P.: Mitsunobu Transformations of 1,2-O-Isopropylidene-a-D-pentofuranoses Mediated by Zinc Salts, Czech. Chem. Commun., 65, 1745-1753 (2000).
 51. Loučka R., Machačová E., Moravcová J., Čeřovský M., Voldřich M.: Vliv komplexu celulázy, hemicelulázy a glukózaoxidázy v probioticko-enzymatickém aditivu na fermentaci vojtěšky, J. Anim. Sci., 44, 87 – 92 (1999).
 52. Gueyrard D., Lorin C., Moravcová J., Rollin P.: A New Intramolecular Migration in Thiosugar Chemistry: S®O Transfer of a Benzthiazol-2-yl Group in Saccharidic Sulfones, Carbohydr. Chem., 18, 317 - 331 (1999).
 53. Moravcová J., Hamerník I., Funková G., Kefurt K., PLE Catalyzed Hydrolysis of Methyl 2,3-O-di-acetyl-5-deoxy-a- and b-D-arabinofuranosides, Carbohydr. Chem., 17, 1191-1202 (1998).
 54. Havlíčková H., Moravcová J.: Sugar Metabolism of Winter Wheat Cultivars Stressed with Ceral Aphids, Prod., 44, 81 - 87 (1998).
 55. Moravcová J., Čapková J., Staněk J. jr., Raich I.: Methyl 5-Deoxy-a- and b-D-xylofuranosides, Carbohydr. Chem., 16, 1061 - 1073 (1997).
 56. Moravcová J., Vanclová Z., Čapková J., Kefurt K., Staněk J. jr.: Enzymic Hydrolysis of Methyl 2,3-Di-O-acetyl-5-deoxy-a- and b-D-xylofuranosides and Active-site Model of Pig Liver Esterase, Carbohydr. Chem., 16, 1011 - 1028 (1997).
 57. Moravcová J., Rollin P., Lorin Ch., Gardon V., Čapková J., Mazáč J.: Regioselective Mitsunobu Thiofunctionalization of Pentofuranoses, Carbohydr. Chem., 16, 113 - 127 (1997).
 58. Moravcová J., Staněk J. jr., Čapková J., Loučka R.: Stanovení sacharosy, glukosy a fruktosy v rostlinách kapalinovou chromatografií na silně kyselém iontoměniči, Výroba 43, 287 - 292 (1997).
 59. Moravcová J., Čeřovský M., Loučka R., Voldřich M., Opatová H., Machačová E.: Vliv glukosooxidasy na obsah sacharosy, glukosy a fruktosy při silážování trávy jílkového typu a vojtěšky, Živočiš. Výroba 42, 223 - 228 (1997).
 60. Čeřovský M., Loučka R., Machačova E., Voldřich M., Opatová H., Moravcová J.: Vliv probioticko-enzymových preparátů na silážovatelnost trávy (Lolium multiflorum) a vojtěšky (Medicago sativa), Živočiš. Výroba 42, 323 - 329 (1997).
 61. Moravcová J., Čapková J., Staněk J. jr.: One-pot Synthesis of 1,2-O-isopropylidene-a-D-xylofuranose, Res., 263, 61 – 66 (1994).
 62. Juříček M., Grúz P., Velemínský J., Staněk J. jr., Kefurt K., Moravcová J., Jarý J.: Mutagenic Activity of 6-Azidodeoxyhexoses and Azidoalcohols in Salmonella Typhimurium and its Inhibition by a Structure-similar Carbon Source in the Medium, Res., 251, 13 – 20 (1991).
 63. Moravcová J.: Metody stanovení 4-methylimidazolu v kuléru, Vědy, 9, 307 (1991).
 64. Gonzales G., Pérez M., Santana I., Marcet M., Staněk J. jr., Moravcová J., Jarý J.: Mutagenic Activity of 3-Azido-1,2-propanediol and Sodium Azide Applied to Sugar Cane Callus Cells, Biologia Plantarum, 32, 388 – 390 (1990).
 65. Juříček M., Grúz P., Velemínský J., Staněk J. jr., Moravcová J., Jarý J.: High Mutagenic Activity of 3-Azido-1,2-propandiol (azidoglycerol, AG) in strain D7 of Saccharomyces Cerevisiae, Res., 178, 43 – 47 (1987).
 66. Juříček M., Velemínský J., Jefremová G. J., Kočišová J., Gichner T., Staněk J. jr., Moravcová J., Jarý J.: Comparative Mutagenicity of 3-Azido-1,2-propanediol and Sodium Azide in Various Pro- and Eukaryote Systems, Res., 179, 175–182 (1987).
 67. Čapek K., Vodrážková-Medonosová M., Moravcová J., Sedmera P.: Partially Acetylated Sucrose. Structures of Hepta-O-acetylsucroses Formed by Deacetylation of Octa-O-acetylsucrose, Czechoslov. Chem. Commun., 51, 1476 – 1486 (1986).
 68. Staněk J. jr., Moravcová J., Jarý J.: Crystalline Methyl-b-L-rhamnofuranoside in Fischer Glycosidation of L-Rhamnose, Carbohydr. Chem., 4, 79 – 90 (1985).
 69. Moravcová J., Večeřa M.: Kinetics and Mechanism of Hydrolysis of Substituted Phenyl N-(4-methylfenyl)sulfonylcarbamates. Solvolysis of 3-Nitrofenyl N-(4-methylfenyl)sulfonylcarbamate in Mixtures Water-1,4-Dioxane and Water-tert.butylalcohol and its Decomposition to Neutral Molecules in Non-aqueous Media, Czechoslov. Chem. Commun., 44, 2639- 2651 (1979).
 70. Moravcová J., Večeřa M.: Kinetics and Mechanism of Hydrolysis of Aryl N-trichloroacetylcarbamates, Czechoslov. Chem. Commun., 42, 3048 – 3056 (1977).

 

Aktualizováno: 12.11.2014 17:17, Autor: Ondřej Šimák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi